Lærere i videregående skole

Definisjoner

Tabellen viser lærere i videregående skole per 31. desember, antall totalt og etter utdanningsbakgrunn og prosentandel etter kjønn og alder.

I "Antall lærere totalt" er også lærere uten godkjent utdanning inkludert.

Fra og med 2021 inkluderer tabellen lærere i alle videregående skoler, både ordinære skoler og skoler med tilrettelagte opplæringsløp.

Full tittel

Lærere i videregående skole

Identifikasjonsnummer

DB-laerervg

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Utdanningsetaten, Oslo kommune postmottak@osloskolen.no

Versjon

Dato: 2023-02-17

Datakilde

Agresso HR/ Utdanningsetaten

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.