Gjennomføring i videregående opplæring etter grunnskolepoeng

Definisjoner

Tabellen viser status for elever i videregående utdanning etter 6 år etter at de startet på utdanningen, gruppert etter grunnskolepoeng.

Fullført: En person regnes som å ha fullført en utdanning når eleven eller lærlingen har bestått alle årstrinn i videregående opplæring, som fører til vitnemål eller fag- eller svennebrev.
Normert tid: Med normert tid menes den tid et kurs i videregående opplæring skal gjennomføres på i henhold til kursets læreplan for en heltidselev. Normert tid tilsvarer normalt treårig opplæring for elever og fireårig opplæring for lærlinger (to år i skole og to år i bedrift).
Sluttet underveis: Elever som slutter i løpet av skoleåret eller etter endt skoleår.

Grunnskolepoeng oppsummerer alle elevens resultater i forskjellige fag og er med på å danne grunnlaget for opptak til videregående opplæring.
Grunnskolepoeng beregnes slik: Summen av alle karakterer dividert på antall karakterer, multiplisert med 10, med unntak av elever med mindre enn 8 karakterer, disse får 0 grunnskolepoeng.

Full tittel

Gjennomføring i videregående opplæring etter grunnskolepoeng

Identifikasjonsnummer

Gjennomstrømning_vgs_grunnskolepoeng

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-08-08

Notater

Les mer om statistikken her:

https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/vgogjen/aar/

Datakilde

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.