Antall barnehager og antall barn etter eierforhold og type barnehage (B)

Definisjoner

For informasjon om hvordan statistikken er innhentet og definisjoner, se: http://www.ssb.no/utdanning/statistikker/barnehager/aar-endelige/

Antall åpne barnehager er inkludert i totalsummen for «Ordinær- og familiebarnehage» når tabellen viser antall barnehager, men åpne barnehager er ikke med i totalsummen når tabellen viser antall barn.

I tabellen er Oslo inndelt i administrative bydeler. Det vil si at befolkningen i Sentrum er lagt sammen med bydel St. Hanshaugen. Befolkningen som bor i Marka er spredt på de bydeler som har ansvar for å tilby dem tjenester. For mer informasjon om de ulike geografiske inndelingene av Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/

Full tittel

Antall barnehager og antall barn etter eierforhold og type barnehage (B)

Identifikasjonsnummer

barnehageantallbarn

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2020-06-29

Notater

For å lese mer om utviklingen i Oslo kommunes barnehager, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/barn-og-oppvekst/barnehagestatistikk/

Datakilde

Kilde til statistikken BASIL, Kunnskapsdepartementets database for barnehager. For landsdekkende statistikk, se;

· Utdanningsdirektoratets BASIL-database: https://statistikkportalen.udir.no/Pages/default.aspx

· Statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå: https://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?KortNavnWeb=barnehager&CMSSubjectArea=utdanning&checked=true

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.